Pro ubytovatele > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky a Provozní řád

Všeobecné podmínky a Provozní řád. Ochrana osobních údajů.

Všeobecné podmínky a Provozní řád

Portál www.CS-CHALUPY.cz prezentuje nabídku rekreačních objektů v České a Slovenské republice (dále jen Portál) s přímými kontakty na Ubytovatele za nejnižší ceny ubytování na trhu (ubytování bez provizí a poplatků zprostředkovateli apod.). Odpovědnost za obsah prezentace objektu na Portálu má majitel nebo pronajímatel objektu (dále jen Ubytovatel), který se na Portálu registruje a do prezentace uvádí vlastní kontaktní údaje přístupné Uživateli při návštěvě Portálu (Uživatel je každý kdo vstoupí na tento Portál, obvykle zákazník se zájmem o ubytovací služby). Provozovatelem Portálu je Petr Fix IČ: 76271471, DIČ: CZ6805211842, viz kontaktní údaje v sekci Kontakty na Portálu (dále jen Provozovatel).

Uživatel je každý, kdo vstoupí na tento Portál a vstupem na tento Portál souhlasí s Všeobecnými podmínkami a Provozním řádem Portálu. Uživatel nesmí používat informace sdílené na tomto Portálu pro nelegální účely dle právního řádu země, kde se Uživatel, popř. prezentovaný objekt, nachází. Každý Uživatel, který na tomto Portálu vloží dotaz, rezervaci nebo komentář se zavazuje, že se veškerá komunikace zde uvedená týká výhradně ubytování nebo služeb s ubytováním souvisejících a veškerá tato komunikace se vztahuje výhradně k danému objektu Ubytovatele.  Uživateli je zakázáno vkládání jakéhokoliv obsahu majícího povahu vlastních reklamních nebo marketingových sdělení do jakéhokoliv formuláře na Portálu (včetně diskusních blogů) bez předchozího souhlasu Provozovatele. Uživatel uvedením svého emailu v jakémkoliv formuláři na Portálu souhlasí s tím, že je Provozovatel na tento email oprávněn odesílat informační nebo marketingová sdělení týkající se služeb Provozovatele, maximálně však 6 x za 1 rok. Tento souhlas lze zrušit žádostí přes email.

Ubytovatel má právo kdykoliv měnit údaje a informace v prezentaci svého objektu (vstup na Portál po přihlášení Ubytovatele), popř. má možnost požádat o ukončení prezentace na Portálu (prezentace uložena do archivu). Poměrná část uhrazené platby za služby Provozovatele se v případě předčasného ukončení na žádost Ubytovatele nevrací. Ubytovatel odpovídá za to, že jsou veškeré vkládané údaje do prezentace objektu pravdivé a texty a fotografie odpovídají skutečnosti. Dále Ubytovatel odpovídá za to, že jsou veškeré jím vkládané údaje a materiály na Portál (texty, fotografie, www odkazy atd.) v souladu s právními předpisy ČR (Ubytovatel ze Slovenska s právními předpisy SR) a neporušují autorská ani jiná práva třetích osob. Vložené texty, fotografie a jiné obsahové materiály nesmí obsahovat odkazy na komerční www stránky, popř. jiný obsah, který neodpovídá zájmům Provozovatele (např. reklama nebo jiná marketingová sdělení propagující zájmy třetích stran apod.). Cestovní agentury, popř. jiné subjekty poskytující služby zprostředkování ubytování nebo jiné služby internetových ubytovacích katalogů mohou své objekty registrovat pouze po dohodě s Provozovatelem. Bez vědomí Provozovatele je zakázáno na Portál Provozovatele kdykoliv také v průběhu spolupráce umisťovat jakékoliv internetové, fotografické nebo textové odkazy propagující zájmy třetích stran. V případě porušení podmínek Ubytovatelem si Provozovatel vyhrazuje právo prezentaci nezveřejnit, upravit nebo ukončit bez nároku na vrácení již uhrazené platby. Registrací na Portálu Ubytovatel souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn mu zasílat informační materiály týkající se provozu Portálu nebo služeb souvisejících s obchodní činností Provozovatele, maximálně však 6 x za 1 rok.

Provozovatel  neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé Uživateli nebo Ubytovateli v souvislosti s používáním tohoto Portálu ani za škody případně vzniklé z důvodu částečné nebo úplné nefunkčnosti Portálu. Používání tohoto Portálu je na vlastní riziko každého Uživatele i Ubytovatele. Provozovatel není odpovědný za případné škody nebo újmy a z nich vyplývající nároky třetích stran vzniklých na základě údajů a obsahu zveřejněných na tomto Portálu Ubytovatelem, popř. v diskusních fórech jakýmkoliv Uživatelem Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení a potřeb tyto podmínky měnit. Veškerá práva jsou vyhrazena Provozovateli. Jednotlivé prvky Portálu jsou chráněny autorským zákonem, nesmí se tedy kopírovat ani napodobovat.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel si plně uvědomuje důvěrnost poskytnutých informací, údajů a osobních údajů, které v rámci spolupráce poskytuje Uživatel i Ubytovatel Provozovateli. Veškeré osobní údaje, které Uživatel uvede v jakémkoliv formuláři na Portálu (poptávky, rezervace apod.) a Ubytovatel ve své registraci (registrace Ubytovatele za účelem vytvoření prezentace objektu na Portálu) slouží výhradně pro potřeby Provozovatele a tyto v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Odesláním svých osobních údajů uděluje Uživatel i Ubytovatel Provozovateli souhlas ke zpracování těchto údajů a to v souladu se zákonem č.101 / 2000 Sb.

Chaty a chalupy v České a Slovenské republice
Telefon: +420 731 535 546, +420 604 430 150
E-mail: info@cs-chalupy.cz

created by SYMPACT

TipPobyt.cz

Doporučujeme CS-UBYTOVÁNÍ, Rozcestník TIPPOBYT, Reality TIPPOBYT, Pronájem chaty a chalupy, Chaty a chalupy s bazénem, Silvestr chaty chalupy, Cottages and cabins for rent, Domki letniskowe wynajem, Ubytovanie chaty a chalupy, Rental cottages - CS Chalets and cottages, Prenájom chaty a chalupy - CS Chaty a chalupy, Wynajem domki - CS Domy wypoczynkowe, Accommodation in apartments CS-UBYTOVANI.cz, Ubytovanie v apartmánoch a penziónoch CS-UBYTOVANI.cz, Mieszkania apartamenty CS-UBYTOVANI.cz, Pronájem chaty a chalupy s bazénem CS-CHALUPY, Rent cottages and cottages with swimming pool CS-CHALUPY, Prenájom chaty a chalupy s bazénom CS-CHALUPY, Wynajem domów z basenem, Ubytování - Apartmány a penziony s bazénem, Accommodation - Apartments with a swimming pool, Ubytovanie - Apartmány a penzióny s bazénom, Noclegi - apartamenty i pensjonaty z basenem, Pronájem chaty a chalupy na SILVESTR, Rental of cottages on New Year's Eve, Prenájom chaty a chalupy na SILVESTER, Wynajem domków Sylwester, Ubytování na SILVESTR - apartmány a penziony, New Year's Eve Accommodation - Apartments and guesthouses, Ubytovanie na SILVESTER - apartmány, penzióny, Noclegi Sylwester - apartamenty i pensjonaty

Přidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK

Máme něco zlepšit?

Napište správci portálu...