Chaty a chalupy > Pro ubytovatele > Všeobecné podmínky a Ochrana osobních údajů

Všeobecné podmínky, Provozní řád a Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné podmínky + Provozní řád + Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Všeobecné podmínky a Provozní řád

Portál www.CS-CHALUPY.cz prezentuje objekty s inzertní nabídkou služeb ubytování v České a Slovenské republice (dále jen Portál) s přímými kontakty na Ubytovatele za nejnižší ceny ubytování na trhu (inzertní portál s ubytováním bez provize - provize neplatí klient ani ubytovatel). Odpovědnost za obsah prezentace objektu na Portálu má výhradně inzerent = majitel nebo pronajímatel objektu (dále jen Ubytovatel), který se na Portálu registruje a do prezentace uvádí vlastní kontaktní údaje přístupné Uživateli při návštěvě Portálu (Uživatel je každý kdo vstoupí na tento Portál, obvykle zákazník se zájmem o ubytovací služby). Provozovatelem Portálu je Petr Fix IČ: 76271471, DIČ: CZ6805211842, viz kontaktní údaje v sekci Kontakty na Portálu (dále jen Správce).

Uživatel je každý, kdo vstoupí na tento Portál a vstupem na tento Portál souhlasí s Všeobecnými podmínkami a Provozním řádem Portálu. Uživatel nesmí používat informace sdílené na tomto Portálu pro nelegální účely dle právního řádu země, kde se Uživatel, popř. prezentovaný objekt, nachází. Každý Uživatel, který na tomto Portálu vloží dotaz, rezervaci nebo komentář se zavazuje, že se veškerá komunikace zde uvedená týká výhradně ubytování nebo služeb s ubytováním souvisejících a veškerá tato komunikace se vztahuje výhradně k danému objektu Ubytovatele. Uživatel kontaktuje Ubytovatele za účelem sjednání služeb ubytování výhradně na vlastní odpovědnost - Správce portálu nenese jakoukoliv odpovědnost za případný obchodní vztah sjednaný napřímo mezi Uživatelem a Ubytovatelem. DOPORUČENÍ: vždy si nechte od Ubytovatele potvrdit emailem dohodnutý termín, cenu, pokyny pro platbu zálohy a storno podmínky. Ujistěte se, že o objektu Ubytovatele víte všechny potřebné informace. V případě pochybností požadujte potvrzení aktuálnosti fotografií a údajů uvedených v inzerátu Ubytovatele. Pokud ubytovatel na Portálu uvádí své osobní údaje (např. při rezervaci konkrétního objektu apod.) činí tak výhradně až po potvrzení Souhlasu se zpracováním osobních údajů viz text níže. Uživateli je zakázáno vkládání jakéhokoliv obsahu majícího povahu vlastních reklamních nebo marketingových sdělení do jakéhokoliv formuláře na Portálu bez předchozího souhlasu Správce. Uživatel uvedením svého emailu ve formuláři na Portálu souhlasí s tím, že je Správce na tento email oprávněn odesílat informační nebo marketingová sdělení týkající se služeb Správce, maximálně však 6 x za 1 rok. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze zrušit žádostí přes email viz text níže.

Ubytovatel má právo kdykoliv měnit údaje a informace v prezentaci svého objektu (vstup na Portál po přihlášení Ubytovatele), popř. má možnost požádat o přerušení či ukončení prezentace na Portálu (prezentace uložena do archivu bez zobrazení na www nebo prezentace zcela odstraněna). Poměrná část uhrazené platby za služby Správce se v případě předčasného ukončení na žádost Ubytovatele nevrací. Výhradně Ubytovatel odpovídá za to, že jsou veškeré vkládané údaje a informace do prezentace objektu pravdivé a texty a fotografie odpovídají skutečnosti. Dále Ubytovatel odpovídá za to, že jsou veškeré jím vkládané údaje a materiály na Portál (texty, fotografie, osobní údaje, www odkazy atd.) v souladu s právními předpisy ČR (Ubytovatel ze Slovenska s právními předpisy SR) a neporušují autorská ani jiná práva třetích osob. Vložené texty, fotografie a jiné obsahové materiály nesmí obsahovat odkazy na komerční www stránky, popř. jiný obsah, který neodpovídá zájmům Správce (např. reklama nebo jiná marketingová sdělení propagující zájmy třetích stran apod.). Cestovní agentury, popř. jiné subjekty poskytující služby zprostředkování ubytování nebo jiné služby internetových ubytovacích katalogů mohou své objekty registrovat pouze po dohodě se Správcem. Bez vědomí Správce je zakázáno na Portál Správce, stejně tak kdykoliv v průběhu spolupráce, umisťovat jakékoliv internetové, fotografické nebo textové odkazy propagující zájmy třetích stran. V případě porušení podmínek Ubytovatelem si Správce vyhrazuje právo prezentaci nezveřejnit, upravit nebo ukončit bez nároku na vrácení již uhrazené platby. Registrací na Portálu Ubytovatel souhlasí s tím, že je Správce oprávněn mu zasílat informační materiály týkající se provozu Portálu nebo služeb souvisejících s obchodní činností Správce, maximálně však 12 x za 1 rok. Registrace Ubytovatele je možná výhradně se Souhlasem se zpracováním osobních údajů viz menu Registrace a text níže.

Správce neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé Uživateli nebo Ubytovateli v souvislosti s používáním tohoto Portálu ani za škody případně vzniklé z důvodu částečné nebo úplné nefunkčnosti Portálu. Používání tohoto Portálu je na vlastní riziko každého Uživatele i Ubytovatele. Správce není odpovědný za případné škody nebo újmy a z nich vyplývající nároky třetích stran vzniklých na základě údajů a obsahu zveřejněných na tomto inzertním Portálu Ubytovatelem, popř. v hodnoceních (recenze služeb ubytování v daném objektu) jakýmkoliv Uživatelem Portálu. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení a potřeb tyto podmínky měnit. Veškerá práva jsou vyhrazena Správci. Jednotlivé prvky Portálu jsou chráněny autorským zákonem, nesmí se tedy kopírovat ani napodobovat.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce si plně uvědomuje důvěrnost poskytnutých informací, údajů a osobních údajů, které v rámci inzertní činnosti poskytuje Správci Uživatel i Ubytovatel.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Petr Fix IČ: 76271471, DIČ: CZ6805211842 se sídlem Na Vršku 127, Mnichovo Hradiště 295 01

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Jan Kudr (IT provider) IČ: 72798122 DIČ: CZ8110033437 se sídlem Roztocká 1054, Jilemnice 514 01

Souhlas bude proveden elektronicky zaškrtnutím políčka před odesláním / uložením formuláře na www (Ubytovatel - formulář Registrační údaje, Uživatel - formuláře Poslat dotaz Ubytovateli, Rezervace ubytování, Hodnocení ubytování - recenze, Hromadná poptávka) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako "zákon o ochraně osobních údajů"), a v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých Správci.

Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení (Ubytovatel + Uživatel), popřípadě obchodní firma včetně IČ (Ubytovatel)

E-mailová adresa (Ubytovatel + Uživatel)

Telefonní číslo (Ubytovatel + Uživatel)

Adresa objektu a fakturační adresa objektu se službou ubytování - ulice, č.p. / č.ev., město, PSČ, stát - (Ubytovatel)

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

- pro zasílání oznámení týkající se obchodního případu (nabídka služeb ubytování - Ubytovatel, poptávka služeb ubytování a dotazy s tím související - Uživatel)

- pro oznámení týkající se správy internetové prezentace objektu včetně fakturace za inzertní službu (Ubytovatel)

- pro zasílání marketingových oznámení správce (Ubytovatel + Uživatel)

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (t.j. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz čl. 20 GDPR). Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založení na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 ost. 1 písm. a) nebo čl. 9 ost. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu: info@cs-chalupy.cz . Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mě bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 ost.  1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Závěrečná ustanovení

jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Přidat NOVÝ OBJEKT + Služby a CENÍK Jsme na Facebooku

Máme něco zlepšit?

Napište správci portálu...